Verkkoviestintä Senni Laukka

Verkkoviestinnän avulla Internetin käyttäjät voivat pitää yhteyttä toisiinsa lähes ilmaiseksi ja olla samalla mukana yhteisöllisissä tiedon tuottamisprosesseissa. Verkkoviestintä

Ensimmäisestä lähteestä

Tästä ovat todisteena mm. sosiaalisen median palvelut, helppokäyttöiset ja ilmaiset VoIP-puheluohjelmat, blogit sekä Wikipedia, joka on verkon käyttäjien yhdessä tuottama tietosanakirja. 

Verkkoviestintä, verkkoviestintä

Toisesta lähteestä

”Kehittyneissä maissa yhä useammat ihmiset ovat jatkuvasti kytkeytyneinä internetiin laitteillaan, useimmiten älypuhelimillaan” (Salmenkivi 2012, 58). Salmenkivi huomauttaa, että yhdysvaltalaisen liikepankki Morgan Stanleyn mukaan
DIAKIN JA TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maria Nykyri
vuonna 2011 3G-mobiiliverkon käyttäjämäärä oli noin 1 503 miljoonaa, mikä oli
vain hieman vähemmän kuin kiinteillä koneilla internetiä käyttävien määrä. Useat teknologia- ja verkkoasiantuntijat, kuten Barack Obaman vuoden 2008 presidentinvaalikampanjan neuvonantaja Manuel Castells ja internetanalyytikko Mary Meeker, ovat arvioineet, että vuosiin 2014-2015 mennessä mobiilien internetkäyttäjien määrä ohittaa pöytäkoneilla internetiä käyttävien määrän. Muun muassa Facebook julkaisi vuonna 2012 tiedon, että Yhdysvaloissa sen palveluita
käytettiin jo tuolloin enemmän mobiililaitteilla kuin tietokoneilla. 
Laitteiden käytön muutos on johtanut myös käyttötarkoituksen ja -tavan muutokseen – verkkoa käytetään reaaliaikaisesti, myös apuna jokapäiväisissä askareissa. Älypuhelimesta on helppo tarkastaa esimerkiksi sääennuste juoksulenkkiä varten, bussiaikataulut tai kaupan aukioloajat. Toinen merkittävä ero tietokoneiden ja mobiilin verkkolaitteen välillä on esimerkiksi älypuhelimen tietoisuus
kulloisestakin käyttöpaikasta.

Kolmannesta lähteestä

Yrityksen viestintä verkossa on nykypäivänä ehdottoman tärkeää liiketoiminnan näkökulmasta. Suurin osa ihmisistä hakee ensisijaisesti tietoa verkossa, joten verkkoviestintä on varmin keino saada ihmiset tietoiseksi yrityksestä. Lisäksi kuluttajat ovat entistä omatoimisempia: he eivät odota, että heihin otetaan yhteyttä, vaan he ottavat itse selvää tuotteista ja palveluista, joita tarvitsevat. Verkossa erottautuminen on kuitenkin haastavaa ja vaatii taitoa. Siksi yrityksen verkkoviestintään on kannattavaa panostaa. Hutiloidusti tehdyt verkkosivut eivät kerää myyntiliidejä, eikä kuollut blogi saa lukijoita.

Lähteet: Ensimmäinen lähde

Toinen lähde

Kolmas lähde

Toiselle sivulleni